k ū l g r i n d a

Kūlgrinda - tai slaptas, akmenimis grįstas kelias po vandeniu, per pelkę ar ežerą, į pilį. Kūlgrinda laikoma ir įšventinimo (iniciacijos) keliu. Apeigų folkloro grupė KŪLGRINDA pradėjo gyvuoti 1990 metais, Lietuvos Atgimimo metu. Be šio kolektyvo dabar sunku įsivaizduoti visą atgimstančio baltų tikėjimo judėjimą. Beveik kasmet savo archainėmis giesmėmis ir apeigomis KŪLGRINDA pradeda ir festivalį Mėnuo Juodaragis. Džiugu, kad ypatinga dvasia pasižyminčią grupę pamatysime ir 9-ajame MJR vyksme.

Jau 15 metų gyvuojantis apeiginio baltų folkloro kolektyvas gieda senąsias baltų giesmes, unikalias magines sutartines, pasiekiančias mus per gyvąją tautos tradiciją iš pačių seniausių laikų. Giesmes lydi maldos seniesiems dievams, šokiai ir griausmingas būgnų, dūdmaišio, smuiko, kitų instrumentų pritarimas. Krivio Jauniaus ir vaidilės Inijos vadovaujama KŪLGRINDA nuolat kviečiama pristatyti etninę baltų tradiciją dideliuose renginiuose įvairiose pasaulio šalyse. Kolektyvo požiūris į folklorą šiuolaikiškas - tęsiant senąsias tradicijas, pritaikyti jas šiuolaikiniam gyvenimui. Su originaliu skambesiu ir jaunatvišku užsidegimu, ansamblis folklorą sugeba pristatyti įvairaus amžiaus auditorijai, tuo pačiu išlaikydami liaudies dainos autentiškumą.

KŪLGRINDA pagal baltų papročius taip pat atlieka jungtuvių, krikštynų ir kitas šeimos bei kalendorinių švenčių apeigas. Apeigos vyksta Vilniuje prie Gedimino kapo kalno aukuro, Verkių parke prie Lizdeikos aukuro, Kernavėje, kituose piliakalniuose ar alkakalniuose, šventvietėse, gamtoje ir patalpose. KŪLGRINDA kviečiama ir į valstybines ceremonijas, reprezentacines iškilmes, miestų šventes.

Pastaraisiais metais grupė įrašė ir išleido albumus "Ugnies Apeigos" (2002), "Perkūno Giesmės" (2003), kartu su Doniu - projektą "Sotvaras" (2004). Šiemet pasirodė naujas, itin ilgai puoselėtas kompaktinis diskas - "Prūsų giesmės".


www.romuva.lt/kulgrinda
e-mail: <trinkunas@romuva.lt>
tel. +37061334383