Mėnesio Juodaragio XXIII tema – UGNIS

2023 metais MJR festivalis pašvenčiamas Ugniai – sakraliausiai baltiškos kultūros raiškai, nuo žmonijos pradžios saugomai ir gerbiamai aukuruose, Gabijos globojamuose namų židiniuose, degančiai visų apeigų ir svarbiausių įvykių centre. Ugniai, kuri mus suburia, sutelkia, sujungia, teikia šilumą, šviesą ir viltį. Amžinajai Ugniai, saugančiai atmintį ir tikėjimą. Ji įkuriama, kūrenama, kurstoma – iš jos žaizdro ateina pačios KŪRYBOS esmė.

„Tik Ugnis verčia išmanymą kreipti į dvasinę pusę. Iš to pasidarė lietuvių rimtas būdas, jų sveika skaisti dora, kurios paskutiniais spinduliais dar ir šiandien pasidžiaugti galime. Visas gyvenimas, visa sąmonė, buvo ir bus suvokiamos kaip Ugnis. Ugnis – tai šviesa ir gyvybė. 
Ugnį kurti – tai pasaulį kurti, gyvenimą,“ – Vydūnas.

Ugnis – ko gero pati svarbiausia ir magiškiausia tema Mėnesio Juodaragio kelionėje. Kurianti ir auganti MJR gentis tokia temai atrodo jau pribrendusi. Užkursime festivalio ugnis Dūburio saloje, scenose ir širdyse, MJR XXIII šventė bus kaip niekad ryški, kibirkščiuojanti, liepsnojanti, žaižaruojanti, jaukiai rusenanti ir užburianti!

Daugelį Ugnies temos išraiškų, magiškų prasmių, spalvų ir atspalvių netrukus pristatysime daug plačiau.