Taisyklės

Festivalio MĖNUO JUODARAGIS XXII
BILIETŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

Patvirtinta MJR Tarybos 2022-02-02

Festivalis MĖNUO JUODARAGIS XXII vyks 2022 m. rugpjūčio 25-28 d.
Dūburio ežero saloje, Zarasų r.

MĖNUO JUODARAGIS XXII BILIETAI

1.1  Festivalyje MĖNUO JUODARAGIS XXII galioja tiek anksčiau (2019-2020 m.), tiek naujai (2022 m.) įsigyti bilietai. Lankytojai MJR XXII bilietus gali įsigyti tiek fizinius (spausdintus), tiek elektroninius (E-bilietus) – jų galiojimas yra vienodas.

1.2. MJR XXII bilietų kaina yra kintanti, priklausomai nuo įsigijimo laiko ir kitų sąlygų. Bilieto kainą sudaro bilietas už renginio programą, infrastruktūros mokesčiai ir aptarnavimo išlaidos.

1.3. Įsigydami MJR XXII bilietus asmenys sutinka suteikti savo kontaktinę informaciją (elektroninio pašto adresą ir telefono numerį), kad rengėjai galėtų susiekti ir pranešti svarbiausią renginio informaciją ar nenumatytus pasikeitimus. Rengėjai užtikrina šių duomenų saugumą pagal galiojančius įstatymus.

1.4. Kiekvienas MJR XXII bilietas nuskaitomas/žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui (Šeimos bilietas – vienai šeimai). Pastebėjus piktnaudžiavimą, nesąžiningi asmenys privalo palikti renginį be galimybės įsigyti bilietą iš naujo.

1.5. Įsigytas MJR XXII bilietas nekeičiamas jokiu kitu bilietu ir galioja tik tuo atveju, kai pateikiamas pats bilietas. T.y. bilieto negali atstoti pateikiami apmokėjimo ar asmens duomenys, kiti pirkimo įrodymai ar pasakojimai.

1.6. Įsigytus MJR bilietus draudžiama perleisti kitiems asmenims su tikslu pasipelnyti – t.y. MJR bilietas negali būti parduotas didesne kaina, nei sumokėta jį įsigyjant iš rengėjų. Nustačius nesąžiningo perpardavimo atvejį, bilietas tampa negaliojančiu.

1.7. Įsigytą MJR XXII bilietą, kartu su renginyje gauta kontroline apyranke, jo turėtojas turi saugoti iki renginio pabaigos. Asmenys, negalintys pateikti paties bilieto ir nepažeistos apyrankės, privalo nedelsiant palikti renginio teritoriją.

1.8. Pagrindinės bilietų naudojimo taisyklės taip pat yra pateiktos ant pačių bilietų. Jos gali papildyti šias MJR bilietų nuostatas ir visais atvejais yra vienodai galiojančios.

 

COVID-19 SAUGUMAS

2.1. MJR XXII bilietų naudojimą ir lankymąsį renginyje gali papildomai sąlygoti tuo metu galiojantys oficialūs Lietuvos Vyriausybės nustatyti epidemiologinio saugumo reikalavimai. Bilietų naudojimo ir renginio lankymo taisyklės gali būti keičiamos, priklausomai nuo būsimų Vyriausybės sprendimų renginio laikotarpiui.

2.2. Rengėjai įsipareigoja apie galimus bilietų naudojimo ir MJR XXII renginio lankymo taisyklių pasikeitimus nedelsiant pranešti viešojoje renginio komunikacijoje ir bilietus įsigijusių asmenų suteiktais kontaktais.

 

E-BILIETŲ NAUDOJIMAS

3.1. MJR XXII elektroninio bilieto (E-bilieto) turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant balto popieriaus lapo ir pateikti atvykęs į renginį.

3.2. E-bilietą taip pat galima pateikti telefonu ar kitu mobiliu įrenginiu. Tokiu atveju pirkėjui būtina savo telefone/įrenginyje išsaugoti originalų bilieto PDF failą. Už deramą E-bilieto atvaizdavimą ir prieinamumą tikrinimui bei telefono/įrenginio veikimą atsakingas bilieto turėtojas.

3.3. E-bilietą griežtai draudžiama kopijuoti. Bilieto (ir kodo) atvaizdai neturi būti viešinami. Tik E-bilieto turėtojas yra atsakingas už tai, kad juo nepasinaudotų kiti asmenys. E-bilieto dublikato ar bandymo pakartotinai panaudoti atveju, jis tampa negaliojantis.

 

FIZINIŲ BILIETŲ NAUDOJIMAS

4.1. Fiziniai MJR XXII bilietai pilnai atitinka elektroninius, jų galiojimas yra vienodas. Įsigydamas fizinius bilietus asmuo turi pateikti savo kontaktinius duomenis, už šių duomenų patikimumą atsakingas yra pirkėjas.

4.2. Įsigyjantiems spausdintus (fizinius) MJR XXII bilietus rengėjai pasilieka teisę taikyti aptarnavimo mokesčio dalies nuolaidas, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto bilietų apmokėjimo būdo ar kitų aptarnavimo aplinkybių.

ŠEIMOS BILIETAI

5.1. MJR Šeimos bilietas skirtas paskatinti tas jaunas šeimas, kurios pasiryžusios į festivalį atvykti kartu su savo mažamečiais vaikais. Šeimos bilietu gali pasinaudoti viena šeima – abu tėvai, atvykę kartu su vienu arba keliais savo vaikais iki 12 (dvylikos) metų amžiaus (imtinai).

5.2. MJR Šeimos bilietas neapima kitų galimų šeimos ryšių ar pavidalų, taip pat nepretenduoja į bendratinį šeimos sąvokos apibrėžimą.

5.3. Kartu su Šeimos bilietu būtina pateikti tėvystę rodančius dokumentus – vaikų gimimo liudijimus (arba jų kopijas), arba globos dokumentus, bei abiejų tėvų (globėjų) asmens dokumentus.

5.4. Pateikiant Šeimos bilietą prie renginio įėjimo turi dalyvauti visi šeimos nariai kartu. Jeigu pateikiant bilietą neatvykęs vienas iš tėvų, sumokėta už bilietą suma nekeičiama, neskaidoma ir dalinai negrąžinama.

5.5. Jeigu tėvystės (ar globos) dokumentai nepateikiami, arba dėl susiklosčiusių aplinkybių tėvai atvyksta į renginį be vaikų, Šeimos bilieto suteikta nuolaida tampa negaliojanti – tuomet taikoma priemoka, prilyginanti sumą įprastai dviejų asmenų bilietų kainai bilietų įsigijimo metu.

5.6. Viso renginio metu tėvai yra pilnai atsakingi už savo vaikus, privalo juos dėmesingai prižiūrėti.

 

NUOLAIDOS

6.1. Vaikams iki 9 m. (imtinai) įėjimas į MJR XXII yra nemokamas.

6.2. Atskiri MJR XXII bilietai su nuolaidomis skirti įvairioms amžiaus ir socialinėms žmonių grupėms, rengėjo organizuojamų žygių dalyviams ir kt. Šie bilietai galioja visas festivalio renginių dienas, jų kaina nepriklauso nuo asmens buvimo renginyje laiko. Įsigyjant bilietus bei pateikiant juos patikrai būtini nuolaidas pagrindžiantys ir galiojantys asmens dokumentai.

6.3. Festivalio rengėjai pasilieka teisę išimtines bilietų kainas ir nuolaidas taikyti specialių akcijų metu, viešai paskelbiant jų sąlygas.

6.4. Išsami informacija apie bilietų nuolaidas skelbiama festivalio interneto svetainėje. Nuolaidų kiekis ir sumos gali būti keičiamos.

 

MJR XXII BILIETŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Iki 2022 m. birželio 1 d. įsigyti išankstiniai MJR XXII bilietai gali būti grąžinti iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. (imtinai). Tai galioja bilietams įsigytiems tiek 2019-2020 m, tiek 2022 m. Vėliau MJR XXII bilietai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu renginys neįvyksta, arba dėl naujų nenumatytų sąlygų (žr. punktą 2.1) – pagal organizatoriaus numatytą tvarką ir Lietuvos respublikos įstatymus.

7.2. Bilietai grąžinami tik jų pirkimo vietoje (arba pirkimo būdu) – pagal organizatoriaus numatytą tvarką ir sąlygas. Grąžinami fiziniai bilietai turi būti pristatyti į MJR atstovybę. Grąžinami E-bilietai turi būti sunaikinti.

7.3. Bilietų grąžinimo atveju atskaitomos aptarnavimo/administravimo išlaidos ir banko mokesčiai – 10% nuo sumokėtos sumos.

Taisyklės

BENDROSIOS MĖNESIO JUODARAGIO
TAISYKLĖS ir NUOSTATOS

Taisyklės

1. Įsigydamas MJR bilietą kiekvienas jo turėtojas įsipareigoja laikytis bendrųjų festivalio Mėnuo Juodaragis nuostatų, bei lankymosi viešuose renginiuose taisyklių, vadovautis sąmoningumu ir gera valia.

2. Į renginio teritoriją DRAUDŽIAMA įsinešti bet kokius alkoholinius gėrimus, kvaišalus, taip pat ginklus ar kitus pavojų aplinkiniams keliančius daiktus. Akivaizdžiai girti, apkvaitę, piktavaliai ir agresyvūs asmenys yra nepageidaujami ir privalo palikti renginio teritoriją.

3. Jaunuolius iki 16 metų (imtinai) renginyje turi lydėti suaugę asmenys. 

4. MJR renginiuose negalima jokia politinė propaganda, agitacija, simbolių ir atributikos demonstravimas, ar komercinė reklama, išskyrus atvejus, kai tai yra suderinta su rengėjais atskiru abipusiai patvirtintu susitarimu.

5. Renginys vyksta gamtiškai jautrioje vietoje, kiekvienas lankytojas privalo būti apdairus ir atsakingas – nežaloti augalų, neteršti aplinkos, nepalikti numestos nė vienos šiukšlės, net mažiausios! Išvykdami pasiimkite viską, ką atsivežėte. Mylėkime Gamtą ir gerbkime vieni kitus!

6. MJR festivalyje leidžiama turėti augintinius (šunis), tačiau tik su sąlyga, kad šeimininkai juos prižiūri labai griežtai ir atsakingai visą renginio laiką. Gyvūnai neturi kelti jokio pavojaus ar nepatogumų kitiems renginio lankytojams. Šunys negali būti palaidi, privalo turėti antsnukius, neleistinas jų maudymas bendrose maudyklose. Savininkai privalo pilnai surinkti visas gyvūnų paliekamas pasekmes. Nesilaikant šių taisyklių, gyvūnų agresijos ar lankytojų skundų atveju, šeimininkai privalo nedelsiant išvesdinti augintinius iš renginio teritorijos.

7. Renginyje neribojamas fotografavimas ir filmavimas (išskyrus atskirai pažymėtas vietas ar programos dalis), tačiau prašome gerbti lankytojų privatumą ir netrikdyti magiškų šventės akimirkų. SVARBU: visi MJR festivaliuose užfiksuoti ir viešai prieinami vaizdai rengėjų gali būti naudojami nekomerciniais tikslais be atskiro suderinimo su jų autoriais. Savo ar savo šeimos narių atvaizdų nepageidaujantys viešinti lankytojai turi apie tai pranešti rengėjams elektroniniu paštu.

8. Rengėjai neatsako už galimus festivalio programos pasikeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, kurios nuo rengėjų nepriklauso.

Taisyklės

Renginį MĖNUO JUODARAGIS XXII organizuoja ir bilietus administruoja VŠĮ “Baltijos griaustinis” (į/k 124631480).

Visais papildomai iškylančiais klausimais dėl bilietų ar taisyklių, maloniai prašome kreiptis el. paštu
paštu <bilietai@mjr.lt>, arba tel. +370 520 51727.

Festivalio atstovybė: RAGAINĖ, Skapo g. 3, Vilnius 01122
www.facebook.com/dangausragaine

Festivalio svetainė – www.mjr.lt