MJR XXI PROGRAMMA

Festival Memo

Don’t forget Magic and >>

Location, arrival, camping

 

Burvības

SaBurtosim!

Šīgada sakļautā (mazā) festivāla “Menuo Juodaragis”, kas latviski skanētu kā “Mēness Melnradzis”, tēma sevi piesaka vēl jo noslēpumaināka, valdzinošāka un apburošāka nekā jebkad, turklāt met izaicinājumu pašai īstenībai, jo festivālā ieradīsies un tam savu zvaigžņoto apmetni pārsegs viņas Majestāte Maģija, proti šogad MJR svētkos valdīs BURVĪBAS. Rotaļīga un vienlaikus nopietna tēma, kas izrādās nebūt ne tik vienkārša, kā pirmajā brīdī varētu šķist.

Festivāls piedāvās iespēju iepazīties ar dažādām buršanas, zīlēšanas un zintēšanas tradīcijām, no kurām daudzas ietiecas vissenākajos aizlaikos un ir pazīstamas visās pasaules kultūrās. Caur laiku loku vijumiem, pār trejdeviņu zemju krastiem neapklust stāsti par ļaudīm, kas apveltīti ar īpašām spējām – redzēt neredzamo un runāt ar tiem, ko mēs, citi, neredzam un nedzirdam. Apjautuši mitoloģisko “mehānismu”, zintnieki un burtnieki vienmēr ir tiekušies izprast pasaules uzbūves likumsakarības, izzināt Dabā pastāvošās saiknes, paredzēt un ietekmēt cilvēka likteni… “Mėnuo Juodaragis” norisēs mēs ne vien dzirdēsim par šādiem ļaudīm, bet viņus arī satiksim…

Stāstījumos par Baltu zemēm jau izsenis pieminēti burtnieki, kuri, mezdami koka nūjiņas vai kaulus ar iegrebtām zīmēm, uguns dūmos vai ūdens atspulgos lūkojuši saskatīt pravietiskas zīmes un ļāvušies šiem mirkļiem kā Dievu gribai. Vēlāku laiku avotos uzzinām par daudzām maģijas izpausmēm – M. Pretorijs savā leģendārajā darbā par Prūsijas svētnīcu vēl XVII gs. liecina, ka esot ap diviem desmitiem dažāda veida svētnieku un zīmju tulku un pat nosauc viņus vārdos. Bet tās ir tikai kvēlojošas oglītes no savulaik uzplaukumu piedzīvojušā baltu reliģijas centra – Romuva Rikojoto –, kuru vadošais Krīvu Krīvs bijis augstākās maģijas Meistars.

Burvību bagātajā pūrā ir gan ar zintīm saistītā lietuviešu folklora, gan arī vēl joprojām dzīvās vārdotāju, pūšļotāju, zāļu sievu, dziedinātāju un likteņa lasītāju uzturētās tradīcijas. Arī pasakas par raganām un nostāsti par noburtiem cilvēkiem, vietām vai bagātībām… Pat Lietuvas valsts simtgade rosina atcerēties tās galveno arhitektu dr. Jonu Basanaviču, kurš ne vien modri sekojis līdzi veļu un velnu dzīvei, bet arī apkopojis tautas burvības un buramvārdus krājumā “Melnā grāmata”.

Kaut gan tēmas atspēriena punkts būs tautas tradīcijas, tomēr MJR svētku Burvju ciemā satiksim ne tikai burvjus, raganas, būrējus, zavētājus, zintētājus, vārdotājus, zāļu sievas, pareģus, un triku meistarus. Šīs tēmas plašajos laukos un laukmalēs lūkosim sastapt arī psiholoģiju, runāsim par iedvesmas spēku un aizspriedumu izcelsmi, par šamanismu, fantastikas literatūru, Jungu, kvantu fiziku un nejaušību teoriju, kā arī par maģijas saiknēm ar zinātni – medicīnu, astronomiju, ķīmiju u.c. Meklēsim filosofisko robežšķirtni starp burvībām un rituāliem, ārstēšanu un buršanu, zināšanu un ticību.

Interesi rosina jau pats zinšu un burvestību kā arhetipisko simbolu un alternatīvu esamības likumību dzīvīgums un svarīgums cilvēkam – tās rādās visnotaļ iedarbīgas arī mūsdienās. No maģijas pamata ir izaugusi un turpina augt ievērojama daļa mākslinieciskās jaunrades un vesela datorspēļu subkultūra, tā ienāk arī TV, visai pasaulei translējot sporta čempionātu izlozes ceremonijas, un kur nu vēl mūsu gluži īstajā ikdienā notiekošās dažkārt tik neticamās sakritības! Gandrīz ikvienam, pat vismūsdienīgākajam, cilvēkam ir savi buramvārdi, dīvaini paradumi, savas pārliecības, aizspriedumi un laimīgie skaitļi… Skatoties spogulī, piesitot pie koka, paceļot tostu, sasitot Lieldienu olu, metot monētu, runājoties ar dzīvniekiem vai lietām, dāvinot laimes simbolus, vēlot laimi vai dodot svētību, mēs piedalāmies maģiskās darbībās. Tās ir dzīvas un pavada mūs ikdienas gaitās.

Daudziem no mums ar dažādām burvībām saistās bērnības atmiņas – tās vieno mūs ar laiku, kad iztēle vēl bija neierobežota un brīnumi – pavisam īsti, tāpēc festivāla programma bērniem būs īpaši krāsaina – piepildīta ar pasakām, jokiem, stiķiem un nedarbiem, viltīgiem fokusiem, rotaļīgām viltībām un fantāzijām.

Kā vēl nekad valdzinoša un aizraujoša solās būt arī festivāla galvenā burvība – mūzikas grupu priekšnesumi. Šoreiz vēlamies viņu vārdus paturēt noslēpumā, lai brīnišķie pārsteigumi būtu vēl jo negaidītāki un spēcīgāki.

Divdesmit pirmais “Mėnuo Juodaragis” aicina mūs paklejot pa maģiskās īstenības neaptveramo plašumu mežu – šīs īpašās tēmas tuvākai iepazīšanai vispiemērotākā ir tieši šāda cilts kopānākšana. Zem zvaigžņoto noslēpumu velvēm rotaļādamies un sapņodami, mēs atcerēsimies daudz no bijušā un pasmelsimies no tā, lai zintētu un uzburtu gaišo nākotni. Ūdens taps dzīvīgāks, spožāk iegailēsies gunis, domas un zīmes piepildīsies ar dziļākām nozīmēm. Gribi – tici, negribi – ne, tomēr zintis un burvības darbojas! Tāpēc vasaras pēdējās nedēļas nogalē SaNāksim, SaBursim, SaBurtosim!