MJR XXI PROGRAMA

Atmintinė

Vieta, atvykimas, sąlygos

Programos dalys pagal veiklas ir erdves

Rėmėjai

 

Taisyklės

Festivalio MJR XXI taisyklės ir nuostatos

FESTIVALIO „MĖNUO JUODARAGIS“ BILIETŲ NUOSTATOS IR TAISYKLĖS 2018 METAIS

Patvirtintos MJR Tarybos 2018-04-12.


Festivalis Mėnuo Juodaragis XXI (MJR) 2018 metais rengiamas ypatingu, glaustuoju formatu, jo lankytojų skaičius ribotas, todėl rengėjai nustato šias išimtines bilietų platinimo ir naudojimo taisykles.

 

MJR 2018 BILIETAI

 1. MJR XXI bilietas suteikia teisę dalyvauti visuose festivalio Mėnuo Juodaragis renginiuose 2018 m. rugpjūčio 24-26 dienomis. Renginio vieta skelbiama atskirai ir ant bilieto nenurodoma. Pilna festivalio programa ir dalyviai skelbiami tik renginio dieną.
 2. 2018 m. MJR bilietai yra tik fiziniai (medžiaginiai) – tai rengėjų pagaminti išskirtinio pavidalo bilietai su unikaliu numeriu ir kontroline juostele. Bilietas laikomas galiojančiu tik tuomet, jeigu jo kontrolinė dalis nepažeista.
 3. MJR bilieto kaina yra nekintanti, ją sudaro bilietas už renginio programą, infrastruktūros mokestis ir aptarnavimo išlaidos. Papildomos pašto paslaugų ar bankinių mokėjimų išlaidos priklauso nuo bilieto pirkėjo pasirinkimų.
 4. Įsigytas MJR bilietas nekeičiamas jokiu kitu bilietu ir galioja tik tuo atveju, kai pateikiamas pats fizinis (medžiaginis) bilietas. T.y. bilieto negali atstoti pateikiami apmokėjimo ar asmens duomenys, kiti pirkimo įrodymai ar pasakojimai.
 5. MJR bilietas žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui (Šeimos bilietas – vienai šeimai). Prie renginio įėjimo kiekvienam bilieto turėtojui užsegama speciali MJR apyrankė, kuri kartu kartu su bilietu tampa lankytojo leidimu visam festivalio laikui. Pastebėjus piktnaudžiavimą, nesąžiningi asmenys privalo palikti renginį be galimybės sugrįžti.
 6. Įsigytą bilietą, kartu su festivalyje gauta kontroline apyranke, būtina saugoti iki renginio pabaigos.
 7. Įsigytus MJR bilietus draudžiama perleisti kitiems asmenims su tikslu pasipelnyti – t.y. MJR bilietas negali būti parduotas didesne kaina, nei sumokėta jį įsigyjant iš rengėjų. Nustačius nesąžiningo perpardavimo atvejį, MJR bilietas skelbiamas negaliojančiu.
 8. Įsigydamas MJR bilietą asmuo sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu rengėjai gali siųsti papildomą informaciją apie festivalį.

 

ŠEIMOS BILIETAI

 1. MJR Šeimos bilietas skirtas paskatinti tas jaunas šeimas, kurios pasiryžusios į festivalį atvykti kartu su savo mažamečiais vaikais. Šeimos bilietu gali pasinaudoti viena šeima – abu tėvai, atvykę kartu su vienu arba keliais savo vaikais iki 12 (dvylikos) metų amžiaus (imtinai).
 2. MJR Šeimos bilietas neapima kitų galimų šeimos ryšių ar pavidalų, taip pat nepretenduoja į bendratinį šeimos sąvokos apibrėžimą.
 3. Kartu su Šeimos bilietu būtina pateikti tėvystę rodančius dokumentus – vaikų gimimo liudijimus (arba jų kopijas), arba globos dokumentus, bei abiejų tėvų asmens dokumentus.
 4. Pateikiant Šeimos bilietą prie festivalio įėjimo turi dalyvauti visi šeimos nariai kartu. Jeigu pateikiant bilietą neatvykęs vienas iš tėvų, sumokėta už bilietą suma nekeičiama, neskaidoma ir dalinai negrąžinama.
 5. Jeigu tėvystės (ar globos) dokumentai nepateikiami, arba dėl susiklosčiusių aplinkybių tėvai atvyksta į renginį be vaikų, Šeimos bilieto suteikta nuolaida tampa negaliojanti – tuomet taikoma priemoka, prilyginanti sumą įprastai dviejų asmenų bilietų kainai.
 6. Viso renginio metu tėvai yra pilnai atsakingi už savo vaikus, privalo juos dėmesingai prižiūrėti.

 

MJR 2018 bilietų grąžinimas

 1. Rengėjai suteikia galimybę grąžinti įsigytus MJR XXI bilietus, atskaitant aptarnavimo išlaidas -10% nuo sumokėtos sumos. Bilietai gali būti kompensuoti tik grąžinant rengėjui pačius fizinius (medžiaginius) bilietus iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. (imtinai) jų pirkimo vietoje (arba pirkimo būdu). Bet kuriuo kitu atveju MJR bilietai gali būti grąžinti tik tuomet, jeigu renginys neįvyksta – pagal rengėjų numatytą ir atskirai skelbiamą tvarką, bei Lietuvos respublikos įstatymus.

 

KITI MJR 2018 BILIETAI IR NUOLAIDOS

 1. Vaikams iki 9 m. (imtinai) įėjimas į festivalį nemokamas.
 2. 2018 metais netaikomos tradicinės nuolaidos nuolatiniams lankytojams, nešiojantiems praėjusių MJR festivalių apyrankes.
 3. Atskiri MJR bilietai su nuolaidomis skirti įvairioms amžiaus ir socialinėms žmonių grupėms. Šie bilietai galioja visas festivalio renginių dienas, jų kaina nepriklauso nuo asmens buvimo festivalyje laiko, jie nėra išskirtinio pavidalo (medžiaginiai). Įsigyjant bilietus bei pateikiant juos patikrai būtini nuolaidas pagrindžiantys ir galiojantys asmens dokumentai.a) Jaunuomenei (iki 15 metų imtinai) – pateikiamas amžių rodantis asmens dokumentas. Įsigyjant bilietus ir festivalio metu jaunuolius iki 15 m. turi lydėti suaugę asmenys. Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.b) Senoliams – pateikiamas pensininko pažymėjimas. Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.c) Neįgaliesiems – pateikiamas neįgalumo pažymėjimas. Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.d) Vietos gyventojams – priklausomai nuo festivalio vietos ir sąlygų, rengėjas gali išplatinti tam tikrą kiekį specialios kainos bilietų, skirtų nuolatiniams vietos (rajono ar apylinkės) gyventojams. Šių bilietų kaina ir įsigijimo sąlygos skelbiamos atskirai vietos bendruomenėje.
 4. Speciali MJR bilieto kaina taikoma Dviračių žygio dalyviams, savo pajėgomis atmynusiems iki festivalio vietos ir įveikusiems per 100 km. Pasinaudoti nuolaida gali tik užsiregistravę MJR dviračių žygio dalyviai, kurie jau yra įsigiję išankstinius pilnos kainos MJR bilietus. Atmynę prie festivalio vartų jie gali atgauti numatytą sumokėtų pinigų dalį. Dviračių žygio registracijos informacija skelbiama festivalio interneto svetainėje.

 

BENDROSIOS MJR FESTIVALIO TAISYKLĖS

 1. Įsigydamas MJR bilietą kiekvienas jo turėtojas įsipareigoja laikytis bendrųjų MJR festivalio nuostatų, bei lankymosi viešuose renginiuose taisyklių, vadovautis sąmoningumu ir gera valia.
 2. Į festivalio teritoriją DRAUDŽIAMA įsinešti bet kokius alkoholinius gėrimus, kvaišalus, taip pat ginklus ar kitus pavojų aplinkiniams keliančius daiktus. Akivaizdžiai girti, apkvaitę, piktavaliai ir agresyvūs asmenys yra nepageidaujami ir privalo palikti renginio teritoriją.
 3. Festivalyje negalima jokia politinė propaganda, agitacija ar simbolių demonstravimas, jeigu tai nesuderinta su rengėjais atskiru patvirtintu susitarimu.
 4. Festivalis vyksta gamtiškai jautrioje vietoje, kiekvienas festivalio lankytojas privalo būti apdairus ir ją atsakingai tausoti – neskinti ir nežaloti augalų, neteršti aplinkos, nepalikti numestos nė vienos šiukšlės, net mažiausios! Išvykdami pasiimkite viską, ką atsivežėte. Mylėkime Gamtą ir gerbkime vieni kitus!
 5. Festivalyje leidžiama turėti augintinius (šunis ir kitus naminius gyvūnus), tačiau tik su sąlyga, kad šeimininkai juos prižiūri labai griežtai ir atsakingai. Gyvūnai neturi kelti jokio pavojaus ar nepatogumų kitiems renginio lankytojams. Šunys negali būti palaidi, privalo turėti antsnukius, neleistinas jų maudymas bendrose maudyklose. Savininkai privalo pilnai surinkti visas gyvūnų paliekamas pasekmes. Nesilaikant šių taisyklių, gyvūnų agresijos ar festivalio lankytojų skundų atveju, šeimininkai privalo nedelsiant išvesdinti augintinius iš renginio teritorijos.
 6. Festivalyje fotografavimas ir filmavimas neribojamas (išskyrus atskirai pažymėtas vietas ar programos dalis), tačiau prašome gerbti lankytojų privatumą ir negadinti šventės akimirkų magijos. SVARBU: visi MJR festivalyje užfiksuoti ir viešai prieinami vaizdai rengėjų gali būti naudojami nekomerciniais tikslais be atskiro suderinimo su nuotraukų autoriais.
 7. Rengėjai neatsako už galimus festivalio programos pasikeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, kurios nuo organizatorių nepriklauso.

Pasitikime MJR lankytojų sąmoningumu ir gera valia. Susiburkim!
Visais papildomai iškylančiais klausimais dėl bilietų ar taisyklių, maloniai prašome kreiptis
el. paštu bilietai@mjr.lt, arba tel. +370 520 51727.

Festivalį MJR organizuoja ir šį bilietą administruoja VŠĮ „Baltijos griaustinis“
Mus aplankyti galite baltiškos muzikos leidyklos „Dangus“ krautuvėlėje „Ragainė“ Vilniuje – Skapo g. 3.

Festivalio svetainė – www.mjr.lt