MJR XXI PROGRAMME

Festival Memo

Location, arrival, camping

Programme

 

Eco-Art

Mysterious Eco-Art programme

This year EcoArt will charm you with the alchemy of rippling water, fluttering air, life-breathing earth, glowing fire and the impalpable fifth element.

Wandering across the winding and rolling valley of Molavėnai castle mounds, you will find works of ecological art embodying the five primal elements – earth, air, fire, water and the fifth element called ether and quintessence by the ancient alchemists. The magic of the five elements is waiting for you in the Molavėnai valley among the branches of powerful oaks, mysterious swamps and loops of the winding river.

„Nepavadintas (satnidavapen)“

Autorius: Mantas Maziliauskas
Kai nutarsi eit…
Ir pereisi Upę…
Paėjus aukštėliau…
Įeisi į Dangų, Veidą…
…ir visa bus nuo tol kita

„Dangaus užtvanka“

Autorius: Mantas Maziliauskas
Dangaus užtvanka – tai toks akimirkos veidrodinis tvenkinys Šešuvyje, gyvas kaip Mėnuo Juodaragis ir kaip gyva dabarty anapusinė preities atmintis.
Juk peizažo paveiksle vienodai svarbios žemės ir dangaus linijos…o mano veidrodyje gyvas dangus?

Šventykla

Autorius: Mantas Maziliauskas
Ąžuolų aukštybės ir Erdvumas tarp jų…
Ore tvyranti Pilėnų Ramovė,
Šventykla kaip  vidinis įkvėpimo šaltinis…Alsa.
Galima reaguoti arba ne, bet ji yra, esti tarp žemės ir dangaus, ugnies ir vandens… Nesureikšminamas nėvieno dėmens atskirai, bet išskiriamas įvairovės Dieviškumas.

„Homunkulas homunkule“

Autoriai: Justė Brukštutė, Jonas Liugaila, Rūta Ivaškevičiūtė
Ne tik dabar, bet dar viduramžiais alchemikai dirbtinai kūrė žmogų. Dirbtinį žmogų pasitiko begalinio regreso dilema.

„Degėsis (rugsėjis)“ ugnies skulptūra

Autorius: Arnas Arlauskas
Projekto grupė: Algirdas Kučinskas, Ričardas Kazakauskas, Linas Malakauskas, Albinas Valčiukas
Kupolės vešlumas brandina užmegztus vaisius. Perkopusi dangaus skliauto aukštumą saulė vis mažiau šviesos siunčia žemei. Gamtos gyvėjimo kreivė palinko myriop. Artėja rudeninė nykuma ir balti žiemos sapnai.

„Laumių kasos“

Autorius: Balti
Vakarui pakeitus dieną, prie upelio susirenka laumės.  Klausydamos nebylios vandens dainos jos šoka naktyje besidraikančiais paukais… o likimo deivė prie kūdikio lopšio verpia jo likimo giją…
Atslinkus sutemai ir tylai be žodžių buria tau likimą…

„Dangaus akys“

Autorius: Balti
Atsispindintis vandenyje mėnulis – ryšys tarp chtoninio ir astralinio pasaulių. Tai vartai į dangaus pasaulį, o taip pat – ateities veidrodis: pasitelkus žvakę, galima vandenyje pamatyti savo ateitį.

„Akmens užkalbėjimas“ – paroda

Autorius: Aidas Strioga
Motulės Žemės pagimdyti, ledynų prie tūkstančius metų atridenti, upelio tėkmės nuglostyti, brendant ja, pakvietę sustoti, pasilenkti, paglostyti. Užkalbinti akmens kalbą girdinčio žmogaus ir užkalbantys žmogaus širdį tikrumu. Tokie Aido Striogos užkalbėti akmenys.

„Akivarai“

Autorius: Miglė Markulytė ir Andrius Tamošiūnas
Jungtis tarp dviejų tampa viena,

O tyloje jų vienuma tampa trauka.
Vanduo ir oras atsispindi vienas kitame,
Tačiau akis klaidina skirtumas jų jungtyje.