Vėjopatis

Vėjopatis

Jis – rūstus, nepermaldaujamas, kerštingas. Su sparnais ir dviem veidais. Kartais net apibūdinamas kaip piktoji dvasia. Vėjopatis. Čia, tiesa, apie lietuvių mitologinę būtybę – jūrų, vėjo dievą ir dausų valdovą. O už šio pseudonimo besislepiantis vilnietis Nikolajus Polujanovas, neabejojame, sukalbamesnis. Kalba už jį ir jo dėliojami garsai. Šiemet Juodaragyje Vėjopatis pristatys naująjį savo albumą „Ritualai“.