Už Gamtą!

--- Juodaragis šlama su pirmąja metų žinia. ---

Nujaučiame, kad festivalio lankytojai laukia naujienų apie vasarą, nors mums visiems klajojančios ir besimainančios pandemijos prognozės lieka miglotai paslaptingos. Tačiau MJR komanda tiki tamsių debesų prasisklaidymu ir vasaros galia, ko gero nepraleisime jos be Mėnesio Juodaragio vyksmo, net ir tokiu nenuspėjamu metu – jau dėliojame žemėlapius, braižome planus ir esame nusiteikę surengti dar vieną glaustą MJR įvykį!

MĖNUO JUODARAGIS 2021 – vasaros pabaigoje

Žinia tokia: glaustą “Mėnesį Juodaragį” ketiname rengti šių metų rugpjūtį, vėlgi sumažinto formato, išskirtinį ir nepakartojamą renginį, kokį tik leis būsimosios vasaros situacija. Pernykštės MJR Kaukynės mums dovanojo įdomios naujos patirties, nors buvo surengtos itin neįprastomis sąlygomis, savo bendrystės dvasia ir kūrybiniais atradimais jos Juodaragio misiją išpildė puikiai ir nestandartiškai. Tikimės, kad aplinkybės bus palankios ir šiais metais. Naujo sumanymo vedini, nors ir apriboti nežinios, vėl ryžtamės surengti nedidelį, bet nuostabų šiuolaikinės baltiškos kultūros ir muzikos susitikimą! Daugiau žinių jį pranešime gegužės pabaigoje, kuomet, drįstume tikėtis, jau bus aiškesnių nuostatų dėl vasaros renginių galimybių iš Vyriausybės.

Glaustajam 2021 metų Mėnesio Juodaragio renginiui bus platinami atskiri riboto kiekio bilietai. Apie jų kiekį ir kainas taip pat pranešime gegužės pabaigoje.

----------------

Tuo tarpu FESTIVALIS MJR XXII – nukeliamas į 2022 metus

PILNOS APIMTIES festivalis Mėnuo Juodaragis XXII perkeliamas dar vienerius metus ir numatomas 2022-ųjų metų paskutinįjį vasaros savaitgalį. Gal ir simboliška, kad dvidešimt antrasis MJR vyktų 2022 metais, labai norime tikėti, kad tuomet jau turėsime galimybę siausti ir bendrauti su visu pasauliu be baimių.

Į MJR XXII festivalį anksčiau įsigyti bilietai galios tuomet, kai festivalis jau galės vykti be pandeminių lankytojų apribojimų. Kuomet tai bus – dievai težino. Todėl, primename, kad įsigijusieji XXII-ojo festivalio bilietus, gali juos grąžinti (atnaujinsime grąžinimą nuo gegužės 2 d., detaliau apie tai pranešime artimu metu). Tie, kas norėtų sulaukti didelio būsimo festivalio ir jį paremti – galite bilietus pasilikti iki Mėnuo Juodaragis XXII pagaliau įvyks.

Ar šiemet ar vėliau, laukiame susitikimo su jumis, bičiuliai, – po šnabždančiais medžiais su švytinčia Juodaragio sakme akyse. Linkime visiems būti sveikiems, pasiruošusiems vasaros stebuklams! Daugiau žinių – jau greitai >>

--- Juodaragis is here to whisper the first message of the year. ---

We feel that festival-goers are waiting for news about the Summer, although the predictions of a wandering and changing pandemic for all of us remain vaguely mysterious. However, the MJR team believes in the dispersal of dark clouds and the power of summer, which we probably won't miss, even at such an unpredictable time - we are already laying out maps, drawing plans and we are ready to organize another special MJR gathering!

MĖNUO JUODARAGIS 2021 – in August of this year

The message is this: we are going to organize a small and special Mėnuo Juodaragis in August of this year, – again in a reduced format, exclusive and unique event, whatever the situation of the coming Summer will allow. Last year's MJR Kaukynės gave us unique new experiences, although it was organized under extremely unusual conditions, with the spirit of community and creative discoveries it fulfilled Juodaragis' mission perfectly and non-standardly. We hope that the circumstances will allow us once again to hold a small but wonderful meeting of contemporary Baltic culture and music! More news will be announced in the end of May, when, we dare to hope, there will already be some provisions from the Government.

Separate limited tickets will be distributed for this MJR 2021 special event. We will also announce their quantities and prices in late May.

----------------

Meanwhile, FESTIVAL MJR XXII is postponed to 2022

FULL-SCOPE FESTIVAL Mėnuo Juodaragis XXII is postponed for another year and is scheduled for the last summer weekend of 2022. Perhaps symbolic of the twenty-second MJR taking place in 2022, as we are very keen to believe that then we will already have the opportunity to come together with the whole world without fear.

Tickets previously purchased for the XXII MJR Festival will be valid when the festival will be able to run without pandemic visitor restrictions. When it will be exactly – only Gods know. Therefore, we remind You that MJR XXII tickets can be returned and refunded (we will update the return from May 2, details to be announced very soon). Those who would like to wait for a full-scope fest and support it – You can keep Your tickets until Mėnuo Juodaragis XXII finally takes place.

Whether this year or later, we look forward to meeting You, friends, under the whispering oaks with a glowing fairytale in Your eyes. We wish everyone to stay healthy and be ready for the wonders of Summer! More details – coming soon >>