Nuolatiniai Juodaragio nakties keliauninkai - Vilkduja!

Mėnulio girgždesys girdimas dieną, o saulė nušviečia keistą naktį. Vilkduja renkasi tą arbą aną, tačiau visuomet išlaiko jungtį su prieblandos pulsavimu. Jame šešėliai ir štrichai kinta sulig kiekvienu mirksniu, atverdami neišsemiamą galimybių jūrą. Taip ir su garsais – lyg pabaidytos varnos šie plūsta Vilkdujos muzikoje, kartais susiburdami į švytinčios melodijos spiečių, o kartais pavirsdami gintarais kvepiančio electro lietumi. “Tik neprisirišk!” - moliniu balsu nuolat primena švilpuke apsigyvenusios dvasios ir Vilkdujos dirižablis siūbuoja danguje bei po žeme. Priklausomai nuo nuotykių. Šie gi pastaruoju metu įsispaudę CD splite III su RUMUNIJA bei OBŠRR, o daugiau jų laukite netrukus. Juk už nugaros nuolat justi bruzdesys, suspaustomis atmosferomis, saldžiarūgštėmis trip-hop žarijomis bei organic electronic žiedlapiais nekantraujantis pražysti MJR pušyno scenoje.

Foto: Launagis - fotonuotekos

vilkduja.bandcamp.com

::facebook::

 

 

 

MJR XVIII Bičiuliai