Eksperimentinių, jau laikinų savo amžinumu, garsų nektarą savo elektriniu dūzgesiu projektas SALA pradėjo rinkti daugiau nei prieš 20 metų. Per šį laiką keitėsi viskas – idėjos, skambėjimas, koncepcijos, sudėtis, tačiau išliko patirties patikrintas paSalos metodas: stebinti ne tik galimą žiūrovą ar klausytoją, bet ir pačius save. Tik amžinas judėjimo ir pažinimo džiaugsmas, erdvėje sustabdyta nata ir tarp kreivų kasdienybės veidrodžių akrobatiškai paleistas naujo girdėjimo burtas. Vietogarsiai, mėsinėjami aštriomis osciliatorių geležtėmis, virsta fantasmagoriškais garsovaizdžiais, naktiniai, plieno stygų pagimdyti, drugiai plasnoja ritualiniais ritmais, išblaškytų, taip niekada ir neperžiūrėtų filmų, frazių nuotrupose atsiranda nerami pasaka, o tarp juodų ragų, mėnulio fone, iškyla saldaus midaus apsvaiginta SALAmandra vėl kartojanti raganiaus Austin Osman Spare SALAmantrą: “Know my purpose: To be a stranger unto myself, the enemy of truth.” (Pažink mano tikslą: tapti nepažįstamuoju sau pačiam, tiesos priešu.) 
 
Dūzg arba dusk!
 
 
alas23.blogspot.com
 

places/genius loci from alas23 on Vimeo.

 
 
 
MJR XVIII Bičiuliai