Sutartinių giedotojų grupė Trys keturiose yra daugelio šiuolaikinės ir alternatyvios muzikos festivalių MärzMusik (Berlynas), TonLagen (Drezdenas), Festival 4020 [mehr als musik] minimal::maximal (Lincas), FolkBaltica (Flensburgas), Gaida, Jauna muzika, Naktigonė (Vilnius) ir kt.), bendrų projektų su grupe Fusedmarc, lenkų džiazo muzikantais, vaizdo menais ir kt. dalyvė.

Vis dėlto giedojimas a cappella grupei yra priimtiniausia sutartinių giedojimo – kontempliacijos forma. Tuomet visas krūvis tenka giedotojoms, „alsuojančioms“ vienu ritmu, viena nuotaika ir bendrai kuriančioms ypatingą sutartinių darną. Nuo giedotojų, turinčių skirtingus balso tebrus, skirtingą laiko pojūtį, skirtingą pasaulėvoką, susikaupimo ir bendrų pastangų priklauso, ar įvyks laukiamas sutarimas – su savimi, su kitomis, su gamta, su kosmosu….

Grupės giedotojos siekia ne tik perprasti archajiškos sutartinių tradicijos kalbą, patiriant žodžiais nenusakomą išgyvenimą, bet ir „pasiųsti“ jį šiandieniniam klausytojui. Sutartinių giedojimą jos suvokia kaip tam tikrą ritualą – kartotinę kūrybą, kaskart vykstančią čia ir dabar.

Sutartinių muzika – tai begaliniame laike skambanti pulsuojanti erdvė. Tai muzika, įtraukianti į magiškąjį ratą ir nepaleidžianti iki giedojimo pabaigos. Tai būsena dabar ir kadaise, čia ir kažkur…

www.facebook.com/TrysKeturiose