Senojo mūsų protėvių tikėjimo puoselėtojas, Romuvos įkūrėjas, kolektyvo “Kūlgrinda” tėvas, Lietuvos Krivis Jonas Trinkūnas – jis didžia dalimi buvo ir Mėnesio Juodaragio įkvėpėjas. Pirmas didis žmogus, kuris dalyvavo, palaikė ir rėmė MJR nuo pat pirmųjų dienų. Jono Trinkūno gimtosios pasaulėžiūros ir kultūros pajautimas, žinojimas, įžvalgos ir išmintis visuomet jį primins kaip tikrą Dvasinį vadovą.

Septynioliktojo “Mėnesio Juodaragio” atidarymo apeiga, uždegant visas šventės dienas liepsnosiantį aukurą bus skirta Krivio atminimui.

Šeštadienį 14 val. sakralioje Aukuro erdvėje bendras kanklių stygų skambėjimas sujungs virpančius tiltus tarp šiapus ir anapus… Į meditatyviai slėpiningą kanklių muzikos rūką jus lydės etnomuzikologė Justina Mileškaitė, tad nepalikite savo instrumentų namuose!