ŽVEJONĖ

MJR Žvejonė – ryto meditacija bundančiai saulei pasveikinti ir, drauge, azartiškas žvejybos įgūdžių pasitikrinimas šiemetiniame MJR. Turnyre galės dalyvauti kiekvienas norą pareiškęs vyturys, atsivežęs dugninę arba plūdinę meškerę bei minkšto pluošto tinklo sietelį ir nusiteikęs laikytis MŽT (mėgėjiškos žūklės taisyklių).

Registracija į Žvejonę prasidės 4 valandą ryto UOSTE. Smalsuoliai daugiau informacijos gaus festivalio Žinyčioje (infocentre)

————

ŽVEJONĖS TAISYKLĖS

1. Turnyro pradžia 05.20, pabaiga 09.20. Registracija pradedama 04.00 uoste (žvejybos sektorių skaičius ribotas).

2. Kiekvienam žvejui burtų keliu priskiriamas sektorius. Pasirengimui skiriamas pusvalandis.

3. Turnyro metu galima naudoti vieną plūdinę arba dugninę meškerę. Atsarginė meškerė gali būti parengta žvejybai ir padėta žvejui patogioje vietoje jo sektoriaus ribose.

4. Žvejonės dalyvis privalo laikytis MŽT (mėgėjiškos žūklės taisyklių) bei turėti žvejo bilietą.

4. Žuvys laikomos sieteliuose iš minkšto pluošto tinklo. Pats žvejys yra moraliai atsakingas už laimikio gerovę ir gyvybę. MŽT reikalavimų neatitinkančios žuvys turi būti paleidžiamos.

5. Pasibaigus turnyro laikui, žuvys nebeįskaitomos.

6. Žuvų svėrimas vykdomas kiekviename sektoriuje, o žvejys privalo jame likti iki jo laimikį įvertins žvejonės organizatoriai.

7. Turnyro nugalėtojai – didžiausią žuvį ir didžiausią bendrą laimikį (pagal svorį) pagavę žvejotojai.