Blyškūs saulės zuikučiai ir ant kūno nutūpiantys vabzdžiai atneša ilgesingą Obšrr būdravimą. Vaikystės pievose, kurios visada yra šalia (tik pažiūrėk per petį!) aidi šio projekto keistoji neopolka. Eilėraščiai ir uogienė, vasaros kvapas balkone ir kaskart vis sukrebždantis nerimas – tokios asociacijos tvinkčioja Obšrr jausmų autentikoje. Jei nuotaika liepia, Obšrr muzika gali įsisukti į linkčiojančią ritmiką, o jei mėnulis traukia jūrą, šioji gali pavirsti senų tapetų paslaptis slepiančiu ambientu. Svarbiausia juk, kad atsitikimas būtų tikras.

Pastaruoju metu šis Vytauto Pliadžio projektas brandina kelis leidinius, atiteksiančius tiems, kurie dar pamena, kaip kieme atrasti paslėptą “sekretą”.  Vienas šių leidinių – kolaboracija su panašios minties bendrakeleiviais. Tad neatsitiktinai Juodaragio nakties garsynu Obšrr dalinsis su kolega Oorchach. Rezultatas – kol kas paslaptis ir patiems autoriams.

http://obsrr.bandcamp.com