MJR XVI programma
:::: SPORTS ::::
...

Spēlēsim futbolu, sitīsim ripu, piedalīsimies orientēšanās un citās prāta spēlēs. Piebiedrojies arī tu!