MJR XVI programma
:::: LEKCIJAS ::::
Novada mantojums, cilvēka saikne ar tradīcijām, vēsturi un kultūru

Ik gadu briestošais baltu kultūras un mūzikas festivāls „Mėnuo Juodaragis“ aizvien lielāku savu programmas daļu atvēl mūsu bagātā novada mantojuma, cilvēka saiknes ar tradīcijām, kā arī starpkultūru sakaru izziņai. Arī šogad XVI festivāla Kino un lekciju teltī sanāks ievērojamākie dažādo Lietuvas kultūras nozaru pētnieki, kuri apspriedīs galvenās festivāla tēmas, iepazīstinās ar jaunākajiem saviem atklājumiem, dalīsies savās domās, kā arī aicinās iesaistīties konstruktīvā diskusijā. Lekciju tēmas, ticams, vairākumā gadījumu būs saistītas ar Latviju, un tās lasīs arī lektori no Latvijas.