::::::
VIETOVĖ ::::::

Tryliktasis "glaustasis" Mėnuo Juodaragis kviečia apsilankyti išties unikalioje vietoje. Aukštadvario apylinkės nuo senų laikų garsėja tiek istorija, tiek nepaprastu kraštovaizdžiu. Daugybė kalvų ir įgriuvų, jose įsispraudę pasakiškai laukinio grožio ežerai ir ežeriukai, raganiškas peizažo raitytumas ir sodriai tamsi gūdžių eglynų žaluma užburia kiekvieną. O bene žymiausia apylinkių vieta - paslaptingoji Velnio duobė, šalia kurios ir įsikurs MJR scenos bei stovykla. Festivalio renginiai vyks Aukštadvario regionininiame parke, tarp dviejų nuostabių Škilietų ežerų. Dalis festivalio teritorijos - saugomos natūrinės pievos, todėl gamtosaugai šių metų festivalyje skiriamas ypatingas dėmesys.

Kloniuose ir paežerėse įsikurs MJR palapinių miestelis, Amatų kiemas, pagrindinė festivalio scena ir folkloro laukymė, lauko kavinės ir, kiek atokiau - didžioji kino ir paskaitų palapinė. Renginio atidarymo apeigos ir Saulės sutikimas vyks prie nedidelio aukuro ant šalimais esančio kalno, nuo kurio atsiveria įkvepiantis šio gražaus krašto vaizdas. Netoliese ir čiurlioniška didybe kerintis Pamiškės piliakalnis, Akmenių pilkapiai, Mergiškių alkos ir kitos įdomybės.


Vienas iš MJR koncertų vyks pačioje Velnio duobėje, kuri turėtų tapti dideliu amfiteatru garso architektūros kūrėjams. Dėl Velnio duobės kilmės iki šiol ginčijamasi, įgriuva ko gero atsirado po ledynų (panašių Velnio duobės sesių ir pusseserių apylinkėse dar bent 6-7), bet yra ir kosminė meteorito versija. Taurės formos duobė beveik idealiai geomeriškai apskrita, jos plotis viršuje - 210 m, apačioje - 60 m, šlaitų nuolydis 40-50 m. Tyrinėtojai teigia, jog tikriausiai duobę it šį ežerą sieja hidrauliniai požeminiai ryšiai.

Minima Velnio duobė ir kalbant apie senąjį lietuvių tikėjimą. Garsi šios vietos legenda byloja esą kadaise čia stovėjusi bažnyčia. Kartą keleivis eidamas pro šalį, pamatęs kunigą, susidėjusį su mergina. Neiškentęs ir ištaręs: "Kad tu skradžiai žemėn!“ Vos taip pasakęs - kunigas prasmegęs kartu su merga ir bažnyčia. Anot kito padavimo duobėn nuriedėjęs į naują Užugosčio bažnyčią arkliais vežtas varpas, dar kiti pasakodavo apie duobėj nuskendusį veršiuką, kurį piemuo rado plaukiantį gretimam ežere. Taip pat sklando gandai ir apie tai: toje vietoje gyvenęs nedoras žmogus, kuriam patikusi mergina. Ji norėjo ją vesti, bet pats jau buvo kartą vedęs ir negalėjo antrą kartą imti šliubo, o mergina be šliubo nesutiko už jo tekėti. Tada jie abu nuėjo pas kleboną. Tas vyras išsiėmė kardą ir grasindamas liepė juos apvesdinti. Ir tuo metu, kai jis pradėjo tarti priesaikos žodžius, bažnyčia su jais visais nugrimzdo į gelmes. Piemenys, kurie ganė gyvulius po dar tris dienas girdėjo varpų skambesį. Kai kada rasdavo jie ir velnių išmestų kryželių. Būdavo atsitikimų, kada ganamos karvės užeidavo ant tos duobės liūno ir išplaukdavo į Škilietų ežerą. Praeiviai naktį dažnai girdėdavo kažkokius šūkavais. Visa tai esą darydavo velniai dėl to ir kilo pavadinimas "Velnio duobė".


Dabar Velnio duobė gausiai lankoma turistų. Neseniai susirūpinta jos slenkančiais ir įrančiais šlaitais. MJR koncerto metu lankytojams bus draudžiama laipioti ir leistis įgriuvos šlaitais.

Šalimai plytintys termokarstiniai Škilietų ežerai žavi savo laukinės gamtos išraiškingumu. Apie juos irgi sklando pasakojimai, jog velniškai gilius ežerus jungia paslaptingas takas. Vienąsyk ežere nuskendusi karvė, kurios griaučius šeimininkas po kiek laiko radu išnirusius kitame ežere. Iš čia ir kilęs jų pavadinimas. Ežerai gilūs ir paslaptingi, vieno jų gylis siekia 45 m ir jame, kaip teigia vitos žvejai, gyvena įspūdingo dydžio žuvys - amūrai. Taigi, kaip suprantate, maudytis reikės labai apdairiai...

Vykdami į festivalį turėtumėt nusiteikti geram savaitgaliui laukinėje gamtoje. Tai nėra parkas su dobiliukų pieva :) Čia Jūsų aplinka bus pievų kupstai ir pelkėtos pakrantės, ūksmingas miško šešėlis ir laukiniai sąžalynai. Atsargus ir pagarbus elgesys laukiamas iš visų MJR dalyvių.


Aukštadvario regioninis parkas:
http://www.arp.lt/

Saugoma teritorija:
http://www.am.lt/VI/files/0.560857001230615643.pdf