:::: PARAMA ::::

Nuoširdžiai dėkojame MJR 2010 rėmėjams, draugams, bendražygiams
ir pagalbininkams:


Taip pat dėkojame:
Trakų girininkijos urėdui Vygantui Mierkiui
Aukštadvario regioninio parko direktoriui Vaclovui Plegevičiui
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
Trakų savivaldybei
Aukštadvario seniūnei Jadvygai Dzencevičienei
Bijūnų lentpjūvės savininkui