:::::::: W E B ::::::::

[c] pastaba: Visi vaizdai, tekstai ir vertimai šiame tinklapyje yra autoriniai. Juos naudojant kitur (ištisai arba dalimis), būtina gauti mūsų leidimą ir nurodyti šaltinį. Tuo nesiekiama pelno, tik norima išvengti autorystės savinimosi ir nepageidautino panaudojimo.

Svetainės dizainas: Ugnius Liogė
HTML parengimas ir priežiūra: Gediminas Banaitis Skrandis (Lunikai.net)
Dalis programavimo: Giedrius DJ Alex

Tekstinė dalis [c]: Ugnius Liogė, kiti autoriai (nurodomi)
Vertimai [c]: Edvardas, Ugnė Vitkutė
Foto [c]: Mantas Puida, DJ Alex, Dangus, Shatune + kiti autoriai ir oficialūs tinklapiai (nurodomi)


:::::::: Svetainės naudojimas ::::::::

Bendri reikalavimai Internet naršyklei:
HTML vesijos 4.x palaikymas
JavaScript modulių palaikymas klientinėje pusėje
HTML rėmėlių (frames) palaikymas
Darbo seanso identifikatorių palaikymas (session cookies)

Svetainės lankytojams rekomenduojame naudotis tokiomis Internet naršyklėmis:
Microsoft Internet Explorer 4.x, 5.x, 6.x
Netscape Navigator 6.x, 7.x
Opera 7.x

Kaip įjungti cookies palaikymą ?

Svetainė reikalauja, kad vartotojo naršyklėje būtų įjungtas cookies palaikymas. Žemiau pateikiama, kaip tai galima atlikti skirtingose naršyklėse. Pakeitę parametrus, iš naujo prisijunkite prie svetainės.

Internet Explorer
4.x: Atidaryti parametrų langą meniu "View / Internet Options", pasirinkite skyrių "Advanced". Skyrelyje "Security / Cookies" pasirinkite "always accept cookies" ir paspaukite mygtuką "[OK]".
5.x: Atidaryti parametrų langą meniu "Tools / Internet Options", tuomet pasirinkite skyrių "Security", . Jeigu prieš tai http://ww.mjr.lt ir http://www.mjr.lt/dbf buvo priskirti į "Trusted Sites", tuomet pasirinkite būtent šias zonas, kitaip pasirinkite "Internet" zoną. Iškvieskite parametrų langą mygtuku "[Custom Level]". Skyrelyje "Cookies" pasirinkite "enable" ir paspauskite mygtuką "[OK]".
6.x: Atidaryti parametrų langą meniu "Tools / Internet Options", pasirinkite skyrių "Privacy". Paspauskite mygtuką "[Default]" ir pasirinkite lygį "Accept All Cookies".

Netscape
6.x, 7.x: Atidaryti parametrų langą meniu "Edit / Preferences", pasirinkite skyrių "Privacy & Security / Cookies". Pažymėkite "Accept all cookies" ir paspauskite mygtuką "[OK]".

Opera
7.x: Atidaryti parametrų langą meniu "File / Preferences" ir pasirinkite skyrių "Privacy". Pažymėkite "Enable cookies" ir pasirinkite "Automatically accept all cookies" bei "Accept from all servers". Paspauskite mygtuką "[OK]".

Kai kuriais atvejais cookies gali būti blokuojami dėl jūsų komiuteryje suinstaliuotų antivirusinių programų. Tokiu atveju pabandykite prisijungti prie svetainės išjungę antivirusines programas arba pakeitę jų nustatymus taip, kad nebūtų blokuojami cookies.

Sėkmės naudojantis! Jūsų pastebėjimai ir kritika visuomet laukiami.