r o m o w e . r i k o i t o

Romowe Rikoito - legendinės svarbiausios baltų šventyklos vardas, Videvučio ir Brutenio sostinė, kur po amžinai žaliuojančiu ąžuolu negęso ugnis. Vieta, kuri nerasta iki šiol. Taip pat giliai slėpininga ir šios Karaliaučiaus grupės muzika - klasikiniais instrumentais kuriamas ezoterinis neo-folk sapnas, jausmus stingdanti nostalgija ir žodžiais neišreiškiamas dekadanso grožis. ROMOWE RIKOITO pradėjo kurti prieš dešimtmetį ir greitai buvo įvertinta kaip viena įdomiausių neoklasikinio dark folk grupių. Grupė naudoja žymiausių Europos mistikų ir simbolistų A. Crowly, G. Nerval textus, taip pat prūsų kalbą. Tai paslapties menas, atgaivinantis senąsias dvasines Prūsos tradicijas...

Praėjo trys metai nuo ROMOWE RIKOITO pasirodymo Juodaragyje, nušviestame liepsnų, ant Alaušo kranto. Devintajame rate mes turime susitikti vėl, nes nuojautos sako, jog tai svarbu. Šiemet išleistas trečiasis RR albumas "Austradeiwa" (Ars Benevola Matter, Italija). MJR 2005 scenoje grupei talkins smuikininkė Milda iš Kūlgrindos.

http://romowe.woods.ru/
e-mail: <glabbis@one.lt>