k r a t o n g

KRATONG - tai Prūsos grupės ROMOWE RIKOITO gitaristo Jhonny projektas. 2004-aisiais Wrotycz Records (Lenkija) išleido pirmąjį grupės albumą "The Bees of Psychic Province", atskleidžiantį įvairias muzikos įtakas. KRATONG dainos artimos viduramžių, neo-folk muzikai, gausios ambient pasažų ir net ritminės electro. Nors muzika daugiasluoksnė, kiekvienas jos garselis joje kruopščiai išdailintas ir reikalingas. Taip pat kaip meninė Tailando apeiga - kratong - maži nuostabūs laiveliai iš popieriaus, leidžiami į vandenį...

Po debiutinio pasirodymo Wroclaw Industrial Festival Lenkijoje pernai, KRATONG ruošia savo kosminį neofolką ypatingai MJR programai. Šį kartą Jhonny talkins jo žmona, grojanti violončele, ir grupės narys Danila, valdantis muzikos mašinas.

e-mail: <kratong@mail.ru>